Overzicht subsidies voor elektrisch grondverzetmaterieel

Overzicht subsidies voor elektrisch grondverzetmaterieel

De aanschaf van elektrisch grondverzetmaterieel wordt steeds populairder, maar is ook nog steeds een stuk duurder dan de aanschaf van een grondverzetmachines die op diesel draaien. Om tegemoet te komen in dit verschil, zijn er diverse subsidiemogelijkheden:

MIA

Bijna alle elektrische grondverzetmachines die Van der Vrande kan leveren, komen voor op de Milieulijst. Tot 2022 waren de VAMIL en MIA-regeling van toepassing op deze machines. Sinds 1 januari 2022 kunt u nog enkel de MIA aanvragen.De MIA biedt een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De investeringsaftrek kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag.

Meer informatie van de Belastingdienst.
Meer informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rekenvoorbeeld:
U heeft een BV en schaft een elektrische graafmachine aan van € 100.000,- exclusief btw. In verband met de MIA-regeling mag u € 45.000,- extra afschrijven. Bij een vennootschapsbelasting van 15% bespaart u € 6.750,- bespaart. Bij een vennootschapsbelasting van 25,8% bespaart u zelfs € 11.610,-

SSEB: Subsidie Schone en Emissieloze Bouwplaats

Deze regeling gaat in op 9 mei 2022. de verwachting is dat veel ondernemers er een beroep op doen en daarom is het belangrijk om u goed voor te bereiden op de aanvraag.

Deze subsidie is voor bouw- en grondverzetmachines en stimuleert het verminderen van de emissie van bouwmachines. Met deze subsidie kun je nieuwe emissieloze mobiele werktuigen aanschaffen.
De regeling is nog niet definitief. Er is sprake van een mogelijke compensatie tot 40-50% van de meerkosten ten opzichte van een machine met verbrandingsmotor.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven met SBI-code 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732, 7739. De kooporder moet na 1 januari 2022 getekend zijn en de ontbindende voorwaarde bevatten dat de koop geldig is onder voorbehoud van subsidie-toekkening. Van de subsidie wordt 11,25% van het aankoopbrag afgetrokken omdat de machines ook al in aanmerking komen voor de MIA-regeling. U dient de machine 48 maanden in bezit te houden. De bouwmachine is bedoeld (en wordt minimaal 70 % van de tijd gebruikt) voor het verrichten van bouwwerkzaamheden in de open lucht en in Nederland.

Meer informatie op de site van RVO

Let op: bespreek de subsidiemogelijkheden altijd met uw accountant. Deze kent uw bedrijfsspecifieke situatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.