Privacyverklaring Handelsonderneming Van der Vrande BV

1 januari 2021

Uw privacy is voor Handelsonderneming Van der Vrande BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende en relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Handelsonderneming Van der Vrande allemaal met de informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestellingen
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te handelen. Wij mogen uw gegevens dan ook aan de bezorgdienst of vervoerder geven om de bestelling te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Wij bewaren deze gegevens tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht en om eventuele vervolgbestellingen soepeler te kunnen afhandelen.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Het gaat hierbij niet om bedrijven die uw gegevens gebruiken voor reclame et cetera, maar om bedrijven die in het kader van onze bedrijfsfunctie deze informatie nodig hebben. Denk aan accountants, boekhoudkantoren en/of incassobureaus. Ook verstrekken wij de informatie als wij dat wettelijk verplicht zijn , bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot u het abonnement opzegt. Het abonnement kunt u op elk moment afzeggen, zowel per mail, als telefonisch als schriftelijk.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail of schriftelijk. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame, zowel per mail, als telefonisch als schriftelijk.

Advertenties
Onze website bevat reclame, maar hiervan houden we geen persoonsgegevens bij.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Social media
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.